Etusivulle

Ohjelma - Youth Programme in Scouting

 

Partiokasvatus

Partiokasvatus käsittää kaiken sen, mitä, miten ja miksi partion kohderyhmä eli kouluikäiset lapset ja nuoret (7-22-vuotiaat) partiossa tekevät.
Partiokasvatus koostuu kahdesta osasta, partion päämäärästä, jota kasvatustavoitteet konkretisoivat sekä partiomenetelmästä, jota partio-ohjelma konkretisoi.

Partion päämäärä

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Päämäärä on suunnilleen sama kaikkialla maailmassa, ja se tulee pysymään muuttumattomana.

Kasvatustavoitteet 

Kasvatustavoitteet konkretisoivat partion päämäärää. Ne ovat sidottuja aikaan ja kulttuuriin. Se, miten päämäärän mukainen kunnon kansalainen ymmärrettiin 30 vuotta sitten, poikkeaa nykyisestä määritelmästä. Samoin kunnon kansalainen muissa kulttuureissa poikkeaa siitä, mitä se on Suomessa.

Yleiset kasvatustavoitteet

Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.

Kasvatustavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen:

 • Suhde itseen
 • Suhde toisiin ihmisiin
 • Suhde yhteiskuntaan
 • Suhde ympäristöön

Partiomenetelmä 

Partiomenetelmä vastaa kysymykseen, miten partion päämäärään päästään. Se on työväline, jolla suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa.

Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu partion kansainvälisten kattojärjestöjen WAGGGS:n ja WOSM:n partiomenetelmiin. Partiomenetelmä on kokonaisuus, jossa kaikki osat ovat yhtä tärkeitä; kaikkien osien tulee olla mukana partiotoiminnassa. Ei tietenkään joka hetki, mutta toiminnassa kokonaisuutena.

Partiomenetelmä on partiolle valittu tapa toimia. Myös muunlaisilla menetelmillä voisi päästä partion päämäärään, mutta se ei olisi partiota.

Partiomenetelmässä on kahdeksan osaa:

 • Sitoutuminen partion arvoihin
 • Symboliikka
 • Nousujohteisuus
 • Vartiojärjestelmä
 • Tekemällä oppiminen
 • Aikuinen tuki
 • Päivän hyvä työ
 • Toiminta luonnossa

Partio-ohjelmassa ikäkausia on viisi ja ne jakaantuvat seuraavasti:

Sudenpennut, 7-9 vuotiaat.

Seikkailijat, 10-12 vuotiaat.

Tarpojat, 12-15 vuotiaat.

Samoajat 15-17 vuotiaat.

Vaeltajat, 18-22 vuotiaat.

Lisäksi mahdollistajina ja tukena toimii:

Aikuiset, yli 22 vuotiaat

Yllä olevien linkkien takaa voit lukea lyhyet kuvaukset kunkin ikäkauden partio-ohjelmasta.
Tarkemmat kuvaukset ja lisätiedot partio-ohjelmasta löydät Suomen Partiolaisten www-sivuilta.

Scouting in Finland and with the Wild Eagles in Suurpelto

The Guides and Scouts of Finland offers program to all its members between 7 and 22 years of age. Within the frames of this program, the Guides and Scouts are divided into five different age groups. The adults have a supportive role, they make possible for the children and young people to enjoy their hobby.
This means all children from the age of 7, youngsters or adults can become Guides or Scouts!

Five Age Groups

The Cub Scouts are 7–10-year-old, and they are organized in groups of 8–12 Guides/Scouts. The group is led by an adult Guide/Scout leader. The group meets weekly for its Cub Scout meetings which consist of learning and playing. In addition they go on short hikes and participate in camps and competitions.

Guides and Scouts between ages 10 and 12 are called Adventurers and work together in teams with 10–15 members. The team has adult leaders who take care of program activities. Children can also try out leadership by performing minor tasks during the team meetings. Adventurers explore different skills like first aid, cooking outdoors and cooperation with others.

The Trackers are the 12–15 years old Guides and Scouts, organized in groups, girls and boys separately. The groups consist of 4–12 Guides/Scouts and they meet once a week. The weekly activities are led by a young leader (an Explorer, see below) but an adult Guide/Scout leader directs the activities and has major responsibility.  The themes of the Tracker program are camping, creativity, survival and society.

The Explorers are Guides and Scouts within the age range 15 to 17, and they are organized in small teams. In addition to the weekly meetings, the teams go hiking and participate in camps and other events. An adult leader supports the group and plan activities together with youngsters.  The Explorers practice leadership by attending leadership training and leading a Tracker group.

The 18–22-year-old Rovers work in project based groups consisted of 3-5 persons. The aim of the projects is to explore the home country as well as foreign cultures. They meet once or twice a month and they plan their own program by choosing from numerous activities. Each individual makes a personal development plan according to his/her own interests.

Within the Finnish Guide/Scout program, the term adult refers to Guides and Scouts older than 22. In the organization, the role of the adults is to support the growth and development of the children and young people. Thus, even though the Guides and Scouts of Finland is a youth organization, adults play an important role in the movement. It is never too late to join or re-join the Guides and Scouts!

Scouting is an over 100 year old worldwide youth movement, which aims to engage and support children and young people in their personal development as well as raise them to be responsible citizens. There are over 38 million scouts and guides in the world spread across 216 countries. Over the years and across borders the core message of the movement has remained the same: be prepared to help other people. 

Scouts and Guides share the same ethos all over the world and their programmes are based on the same values. The aim of the scout movement is to seek world peace and to build a better society. The Scout Association is politically independent and it is open to all faiths and also welcomes those without religion. The youth programme is divided by age, taking into consideration the developmental needs and differences of children. The educational objectives have four points of view: understanding of self, understanding others, understanding society and understanding the environment. In scouting the learning is mainly ‘hands on’: doing things together and thinking about the consequences of ones actions. Therefore learning is based on planning tasks beforehand and evaluating and reflecting on them afterwards, and so learning from the experiences.

The Wild Eagles, Olarin Eräkotkat ry, will be opening a new English-speaking division at the Espoo International School in Suurpelto this September. Olarin Eräkotkat has over 50 years of experience with scouting traditions, and they mainly operate in the Olari and Suurpelto area. The Wild Eagles’ new Cub Scout troop will meet at the Espoo International School once a week in the afternoons. In scouting there are two terms in the year – autumn and spring term according with school terms. The Cub Scout programme will consist of weekly meetings, indoors and outdoors, as well as of daytrips and camps.

Partiolippukunta Olarin Eräkotkat ry